קוסם לילדים, קוסם, קוסמים, יום הולדת, ימי הולדת, מפעיל ליום הולדת